تاریخ هنر پوستر در دهه نخست انقلاب

12 ماه قبل 203 203

از تحولات انقلاب اسلامی بر فرهنگ جامعه ایران، به وجود آمدن هنرمندانی با دغدغه اسلامی است و آثاری همچون پوسترهای آن دوران که در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تاثیر شایانی داشت، خلق شد. پژوهش پیش‌رو به‌دنبال شناخت نقش و ابعاد معنایی پوسترهای دوران انقلاب اسلامی از زمان شکل‌گیری تا پایان جنگ تحمیلی با رویکردی فرهنگی و تاریخی است. مسئله اصلی تحقیق، شناسایی و طبقه‌بندی موضوعی انواع پوسترهای مطرح‌شده در تاریخ انقلاب است. این مسئله با دو سوال پیگیری خواهد شد. سوال اول، مولفه‌های محتوایی فرهنگی ـ تاریخی پوسترهای دهه اول انقلاب در چند گروه قابل تقسیم است؟ سوال دوم، ویژگی‌های بصری پوسترهای دهه اول انقلاب اسلامی به‌عنوان یک عنصر تبلیغی بیدارکننده، چگونه ارزیابی می‌شوند؟ در این تحقیق از روش تحلیل محتوا و برای جمع‌آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته مهم تحقیق، طبقه‌بندی و تحلیل مضامین موجود، در پوسترهای انقلاب اسلامی است.

خلاصه ماشینی:

“مروری بر مسائل فرهنگی جهان، مقارن پیروزی انقلاب اسلامی ایران در عصری که اندیشه لیبرال‌دموکراسی و اصالت دادن به عقلانیت و علم و حذف دین مورد توجه قرار گرفته است و تمسک به نظریاتی مانند دکارت که همه عقاید سنتی و موروثی را مورد تردید قرار داده و در یک قرنطینه عقلانی گذاشته (بهمن‌پور، ۱۳۸۱: ۸) و به‌عنوان ایدئولوژی کارآمد مطرح است، در چنین عصری دنیای غرب با این تصور که توان حل همه نیازهای بشری را دارد، لیبرال ـ دموکراسی را به‌عنوان آخرین شکل حکومتی جهان ارائه کرده است. ابزار وارداتی در فرهنگ ایرانی هستند، هرچند که ایرانیان از دیرباز با ابزار کار و کشاورزی آشنایی کامل داشته‌اند، اما در جریان انقلاب اسلامی که معمولا اندیشه‌های انقلابی و کشورهایی که انقلاب کرده بودند، مطرح بود و بعضی از وقایع و مسائل آنها نیز بیان می‌شد، طبیعی است که از برخی ابزارهای تبلیغاتی آنها برای سرکوبی رژیم استفاده شود، خصوصا از طرف کسانی که گرایشاتی به انقلاب‌های سوسیالیستی داشتند که مقصود از به‌کارگیری آنها، قدرت نمادین این ابزار تولیدی بود، به خصوص اینکه در دوران قبل از انقلاب، اقتصاد ایران یک اقتصاد مصرفی و وارداتی محسوب می‌گردید و نوعا استفاده از این ابزارها یعنی رسیدن به خودکفایی کامل و جلوگیری از ورود کالای مصرفی به داخل کشور بود.”

نظرات پست

کامنتی وجود ندارد

لطفا از ارسال اسپم و پیام تبلیغاتی خودداری فرمائید