“تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی -صلی اللَّه علیه و آله و سلم- اسلام ائمه هدی -علیهم السلام- اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخ تلخ و شرم‏آور محرومیت ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون‏آشام و نابودکننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی‏درد، و در یک کلمه ‘اسلام آمریکایی’ باشد”

..

گروه فرهنگی راه سرخ متشکل از هنرمندان متعهد و انقلابی می باشد که با هدف ارتقا سطح کیفی آثار گرافیکی هیئتی تشکیل شده است.