مهدی مرادلو

  • عضو تیم برنامه نویسی و پشتیبانی
  • طراح گرافیک در زمینه پوستر
  • مدیر وب سایت هنری راه سرخ
  • برگزیده سوگواره خوارزمی
  • برگزیده سومین دوره خانه هنرمندان

افتخارات هنری

رتبه نخست سوگواره بوی سیب

صداو سیما ،رادیو معارف

چهارمین دوره سال1389